ACTIVACIÓ DE MARCA

La reacció emocional a través de la interacció.

Nosaltres farem que la teva marca sigui coneguda

  • L’activació de la marca té un paper decisiu en qualsevol pla de màrqueting. Consisteix a crear consciència sobre aquesta marca mitjançant la participació directa dels consumidors. Això es pot fer a través de diferents tipus d’esdeveniments o campanyes de màrqueting, sempre tenint en compte que l’acció ha de generar una experiència específica per al consumidor i, alhora, notorietat per a l’empresa.
  • Si estàs llançant una marca nova, ningú no sap qui ets ni està al corrent de què es tracta. La teva marca està sense vida, cal activar-la i donar-la a conèixer.
  • Si la teva empresa vol fer un canvi d’imatge, reinventar-se o, simplement, renovar-se, no pot fer només alguns canvis i esperar que la gent se n’adoni. Cal passar pel procés de reeducar el públic objectiu, canviar-ne la percepció respecte de la nova marca i fer que en prengui consciència.
  • Nosaltres farem que la teva marca sigui coneguda entre el públic augmentant-ne la consciència i el compromís a través d’alguna mena d’experiència de marca.

I com ho farem?

Crea consciència sobre la teva marca